BLOGS D'AULA

Nou! TUTORIALS GOOGLE CLASROOM ( Aula virtual) :

Com tenir accés? https://youtu.be/5kWBvpV6wsY

Com entrar a les diferents classes? https://youtu.be/vXXl_OnEhXI

Organització del panell de Clasroom_ Mirar els temes i treballs : https://youtu.be/JYidaCPW07A

Què és cada cosa ? : https://youtu.be/pg9sfjOHSj4

Com mirar les tasques pendents i assignades? Opció A https://youtu.be/m-M19dNjZpI   Opció B Calendar: https://youtu.be/Hyyc_SNB8Ps

Com entregar les tasques? https://youtu.be/5roM659IiWQ

 

Aquí teniu un accés directe al GESTIB ,programa oficial establert per la Conselleria d’Educació i Universitat per a la gestió acadèmica i administrativa de tots els centres docents públics. On podreu veure les notes i altre informació rellevant:

ACCÈS DIRECTE: ( Recordau que l'usuari és el vostre DNI amb una e davant i contrassenya la que vau triar en donar-vos d'alta).

https://www3.caib.es/xestib/

TUTORIAL FAMILIAS_ALTA_GESTIB_CAST.pdf

Tutorial-per-famílies_canvi-contrasenya.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí teniu els BLOGS d'aula  amb informació de les activitats dels cursos i especialitats:

 

http://infantilsesquarterades.blogspot.com.es/

 

http://primerciclesesquarterades.blogspot.com.es/

 

https://quarteradesquart.blogspot.com/

 

http://aulajose3rcicle.blogspot.com

 

http://elracodelaparla.blogspot.com.es

 

https://englishquarterades.blogspot.com/

 

http://espipellades-musicals.blogspot.com.es/

 

LECTURA:

Accés a EDUTECA ( Plataforma de llibres digitals del servei d'Innnovació educativa). Heu d'esperar us arribi un correu d'Innovació educativa a la nova adreça de l'alumnat amb la contrasenya i les instruccions com que estau ja donats d'alta.

Tutorial Biblioteca Digital Eduteca IB.pdf

ACCÉS DIRECTE: http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac/#indice

 

 

Aquí teniu un registre dels diferents PLANS DE TREBALL A DISTÀNCIA per cursos de PRIMÀRIA i setmanes degut al COVID-19 ( tot i que els tutors/es us aniran enviant algunes activitats via mail/ mare delegada) IMPORTANT : Aquestes graelles seran el guió principal i les actualitzarem cada dilluns entre les 11h i les 12h . Les tasques són flexibles i orientatives ( excepte algunes puntuals amb data límit) amb l'objectiu de no perdre hàbits de feina i reforçar els continguts ja treballats i més importants. A la part de baix teniu orientacions i links per a les famílies que volgueu feina "extra".

 

PLANS DE TREBALL A DISTÀNCIA PER SETMANES I CURSOS ( PRIMÀRIA i 5 anys ):

3r TRIMESTRE:  Podrà pujar nota l'alumnat que dugui al dia les tasques i així ho consideri l'equip educatiu ( a les juntes d'avaluació dels cicles), la família ( Coavaluació) i el propi alumnat ( autoavaluació).

Darerra setmana ( 15 al 19 de juny):

Pla de treball Nivell 1r_Darrera setmna.pdf

Pla de treball Nivell 2n_Darrera setmana.pdf

Pla de treball Nivell 3r_Darrera setmana.pdf

Pla de treball Nivell 4t_Darrera setmana.pdf

Pla de treball Nivell 5è_Darrera setmana.pdf

Pla de treball Nivell 6è_Darrera Setmana.pdf

 

Setmana 12 ( 8 al 12 de juny)

Pla de treball Nivell 1r_Setmana 12.pdf

Pla de treball Nivell 2n_Setmana 12.pdf

Pla de treball Nivell 3r_Setmana 12.pdf

Pla de treball Nivell 4t_Setmana 12.pdf

Pla de treball Nivell 5è_Setmana 12.pdf

Pla de treball Nivell 6è_Setmana 12.pdf

* A nivell general:

Guia de contactes_SERVEIS SOCIALS.pdf

Consejos psicológicos para el confinamiento.pdf

Queda't a casa Links d'activitats extra i d'entreteniment.pdf 

* Rutines d'activitat física per mantenir hàbits saludables durant aquests dies de confinament:

TASQUES A CASA PSICOMOTRICITAT.pdf

RUTINES A CASA ED.FISICA 1r CICLE 1r 2n i 3r.pdf

RUTINES ED.FISICA A CASA 2n CICLE 4t_5è i_6è.pdf

GYMKHANA Ed_física_PASQUA.pdf

Joc per mantenir la forma i divertir-se  MONOPOLY%20EF-.pdf-.pdf

* Per reforçar les MATEMÀTIQUES :

La web innovamat ( amb la que incorporam el seu material el curs vinent) ha obert les seves portes a les nostres famílies per anar valorant el material. Per nins i nins que volen mates en forma de repte i amb la nostra metodología manipulativa i vivencial:
 
https://innovamat.com/blog/ca/benvolgudes-families
 
Pàgina web molt útil per reforçar les operacions matemàtiques jugant ( està amb anglès):
 
https://www.arcademics.com/
 
Pàgina recomanada per alumnat de primària per aprenendre SEGURETAT VIAL jugant:
 
https://www.raccmoutb.cat/ca
 
Guia del bon ús de la bicicleta.pdf
 

 

També podeu tenir més notícies i imatges de les activitats de l'alumnat al facebook de l'escola.