QUOTA DE REUTILITZACIÓ I APORTACIÓ PER MATERIAL

APORTACIÓ FAMÍLIES per MATERIAL curs 2021/22:

Material dels infants Educació Infantil són 53 € + el pagament del material i llicència d'innovamat ( Instruccions del pagament web al PDF de material d'ed. Infantil).

A Primària els doblers a aportar són:

A primer i segon: 38 euros

A tercer i a quart: 33 euros 

A cinquè i sisè: 33 euros

Els doblers de material escolar s´han d´ingressar al nº de Compte de CAIXABANK

IBAN:  ES36 2038 3289 9160 0009 1225

Fent constar al CONCEPTE: Nom i llinatges de l’alumne/a i curs. ( No dels pares!!)

Després s´ha de dur el comprovant al/la tutor/a corresponent.

 

Pels qui formen part del programa de REUTILITZACIÓ ( De 3r a 6è del curs a començar) hi paguen també  la *quota de reutilització de 35€ ) :

QUOTA REUTILITZACIO 2021_22.pdf     Nou! Aquest curs donaren els llibres directament a l'alumnat a l'aula. ( Comprovarem el pagament a banca on-line. Intentau fer-ho abans de dia 10 de setembre) .