QUOTA DE REUTILITZACIÓ I APORTACIÓ PER MATERIAL

APORTACIÓ FAMÍLIES per MATERIAL curs 2018/19:

Material dels infants Educació Infantil són 53 €

A Primària els doblers a aportar són:

A primer i segon: 53 euros

A tercer i a quart: 33 euros

A cinquè i sisè: 33 euros

Els doblers de material escolar s´han d´ingressar al nº de Compte de BANKIA

IBAN:  ES3620383289916000091225

Fent constar al CONCEPTE: Nom i llinatges de l’alumne/a i curs. ( No dels pares!!)

Després s´ha de dur el comprovant al/la tutor/a corresponent.

Pels qui formen part del programa de REUTILITZACIÓ ( Hi paguen també  la *quota de reutilització de 40€ ) :

Nou!:

Instruccions de pagament de la QUOTA REUTILITZACIO 2018_19.pdf