PROJECTE DE CENTRE

El projecte comú de centre pel curs 2017/18 serà " Descobreix el món"

Anirem penjant aquí informació i activitats dels diferents cursos i cicles.