MENJADOR

Informació i Reglament de menjador

FULL INSCRIPCIO MENJADOR.doc

Nou! Podeu fer la inscripció al menjador de forma directa on-line emplenant el segúent qüestionari google: ( Molt millor per tots aquesta opció)

https://goo.gl/9Pmm6H

MENÚ MENSUAL :

PROTOCOL per sol.licitar Menús Especials.docx

FITXA de Sol.licitud de menú especial per Intoleràncies/ Al.lèrgies.xlsx