MENJADOR

Informació i Reglament de menjador

FULL INSCRIPCIO MENJADOR.doc

Nou! A partir d'aquest curs 2017/18 podeu fer la inscripció al menjador de forma directa on-line emplenant el segúent qüestionari google: ( Molt millor per tots aquesta opció)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7-SBmrxI0_O6nnKWQCGsg54S8vPUVUZtG_kwNGm9-s1kkRw/viewform?c=0&w=1

Menú setembre 2018:

PROTOCOL per sol.licitar Menús Especials.docx

FITXA de Sol.licitud de menú especial per Intoleràncies/ Al.lèrgies.xlsx