MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR del CEIP SES QUARTERADES

COMPOSICIÓ: (Actualitzat a 26 de novembre de 2018) * Nous membres

Equip Directiu - Xim Pérez (Director)

Equip Directiu - Mª Antònia Manera (cap d’ estudis)

Equip Directiu - Tonina Vidal (Secretària)

 

Professorat - Aina Escudero

Professorat - Sara Perelló

Professorat - Conxi Lucas*

Professorat - Elena Noguera*

Professorat - Jose Crespo*

 

Representant AMIPA - Lluís Sabater

 

Representant famílies - Joan Jaume Walker

Representant famílies - Miriam Massanet

Representant famílies - Xisca Santisteban*

Representant famílies - Isabel Miró*

 

Representant Ajuntament - Cecilia Valls/ Chelo García

COMISSIONS :

Convivència i igualtat de gènere : 

Xim Pérez (Director i coordinador ), Ma Antònia Manera (Cap d'estudis i rep.d' Igualtat), Elena Noguera  i Jose Crespo (mestres), Xisca Santisteban  (mare del Consell escolar), David Sànchez( orientador).

Econòmica :

Xim Pérez, Tonina Vidal (secretaria), Sara Perelló (mestra), Isabel Miró ( representant de famílies)

Comissió delegada o permanent ( també FEES) del C.E:

Xim Pérez, Tonina Vidal (secretaria), Sara Perelló (mestra), Joan Jaume Walker (pare del C.E)

 

Reutilització :

Xim Pérez, Tonina Vidal, Joan Jaume Walker,. ( Més Marga Martorell i Rosa García rep.AMIPA i Lourdes Sampol de suport).