MESTRES CEIP SES QUARTERADES

ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT CURS 2018/19:

Ed. Infantil: 
Aula de 3 anys : Catalina Carbonell
Aula de 4 anys: Sara Perelló
Aula de 5 anys : Conxi Lucas
Suport Infantil : Laura Aparicio/ Marilen Gual

Cicle Inicial:

Catalina Cañellas : 1r

Elena Noguera: 2n

Aina Escudero: 3r

Cicle superior:

Malena Pons: 4t

Jose Crespo

Mónica Muñoz:

Especialistes: 
Antonia Mª Solà/ Eva Mateos  :  Llengua Anglesa
Xim Pérez: Educació Física. 
Tonina Vidal: Ed. Musical 
Mª Àngels Jaume :  Religió Catòlica.

*Asli Tikvesa : Auxiliar de Conversa

Equip de Suport: 
Lourdes Sampol: Pedagogia Terapèutica (PT). 
Ma Magdalena Pons: Audició i Llenguatge (AL). 
Magdalena Llabrés/ Elisa Ramis: Atenció a la Diversitat (AD).

*Yolanda Miranda : Assistent tècnico-educativa (ATE)

Equip directiu:
Xim Pérez: Director. 
Mª Antònia Manera: Cap d’Estudis. 
Tonina Vidal: Secretària.

Equip EOEP:
Orientadora: Marta Hernández (dijous i divendres).   PTSC: Magdalena Mairata

 

Personal laboral del centre:

Consergeria : Angel Manzano i Begoña

Netetja : Toñi, Isabel.

Cuina : ( Empresa Julio Tundidor S.L) 
Cuinera : Ana Bedia  Coordinadora de menjador : Marga

Escoleta matinera:

Isa Sagrera i Cati Cañellas

Transport: ( Empresa Emilio Seco )

Conductor habitual : Diego

Acompanyant: Faustina

Coordinadora extraescolars : Erina Ramis