MESTRES CEIP SES QUARTERADES

Nou! ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT CURS 2020/21  :

Ed. Infantil: 
Aula de 3 anys : Paula Covas / Conxi Lucas 
Aula de 4 anys: Sara Perelló 
Aula de 5 anys : Cati Carbonell
Suport ( AL) : Silvia Escoriza

1r : Elena Noguera

2n : Catalina Cañellas :

3r A : Mª Antònia Manera  3r B : Victor Taltavull

4t A : Malena Pons  4t B : Joana Mª Belmonte

5è A: Jose Crespo  5è B : Aina Escudero

6è A : Ana Pérez  6è B : Miquel Bover

Especialistes: 
Llengua Anglesa : Mª Antonia Manera  i Joana Mª Belmonte ( 2n cicle ) Ana Pérez ( 3r cicle) Elena Noguera i C. Cañellas ( 1r cicle)
Educació Física : Xim Pérez ( 5è i 6è ), Miquel Bover ( 4t ) i Victor Taltavull ( 1r, 2n i 3r )
Ed. Musical : Tonina Vidal
Religió Catòlica:  Mª Àngels Jaume

Equip de Suport: 
Pedagogia Terapèutica (PT) : Lourdes Sampol:
Audició i Llenguatge (AL): Silvia Escoriza

Assistent tècnico-educativa (ATE):  Yolanda Miranda

Equip directiu:
Xim Pérez: Director. 
Mª Antònia Manera: Cap d’Estudis. 
Tonina Vidal: Secretària.

Equip EOEP:
Orientador: Dolores Cantero   PTSC: Pilar Díaz

 Auxiliar de Conversa: Naara Queiruga

Personal laboral del centre:

Consergeria : Angel Manzano

Netetja : Toñi, Isabel.

Cuina : ( Empresa Julio Tundidor S.L) 
Cuinera : Ana Bedia  Coordinadora de menjador : Marga Guàrdia

Escoleta matinera: ( Mestres voluntaris)

4 anys : Conxi Lucas    5 anys: Cati Carbonell    1r : Malena Pons 

2n : Cati Cañellas    3r A i B : Xim Pérez     4t A i B : Joana Mª Belmonte

Transport: ( Empresa Emilio Seco )

Conductor habitual : Diego

Acompanyant: Faustina