PGA ANUAL

Aquí podreu consultar la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL per al curs 2017/18 amb els seus annexes.

PGA CEIP SES QUARTERADES 2017_18.rtf.pdf

Annexes :

Annex 1 Activitats complementaries i extraescolars.pdf

Annex 2 PLA DE FORMACIO DEL PROFESSORAT DEL CEIP SES QUARTERADES.pdf

Annex3 Memoria administrativa.pdf