PGA ANUAL

Nou! Aquí podeu consultar la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL per al curs 2019/20 amb els seus annexes.

PGA 2019/20_CEIP Ses Quarterades.pdf

ANNEXES:

Annex_1 PGA_Resum objectius_2019_20-2.pdf

Annex 2 CONCRECIO CURRICULAR CEIP Ses Quareterades.pdf

Annex 3 PLA DE FORMACIO DEL PROFESSORAT%20.pdf

Annex 4 Programació d' activitats complementàries i extraescolars curs 2019_20.pdf