PGA ANUAL

Aquí podeu consultar la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL per al curs 2018/19 amb els seus annexes.

PROGRAMACIO GENERAL ANUAL 2018_19rtf.pdf

ANNEXES:

ANNEX 1 PROGRAMACIO COMPLEMENTARIES I EXTRAESCOLARS 2018-19.pdf

ANNEX 2 PLA DE FORMACIO DEL PROFESSORAT DEL CEIP SES QUARTERADES 2018-19.pdf

ANNEX 3 MEMORIA ADMINISTRATIVA 2018_19.pdf