PGA ANUAL

Aquí podeu consultar la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL per al curs 2016/17, aprovada pel Consell escolar de dijous 20 d'octubre, amb els seus annexes.

PROGRAMACIO GENERAL ANUAL CEIP SES QUARTERADES 2016_17.pdf

ANNEX 1PROGRAMACIO COMPLEMENTARIES EXTRAESCOLARS.pdf

ANNEX 2 PLA DE FORMACIO DEL PROFESSORAT DEL CEIP SES QUARTERADES.pdf

ANNEX 3 Memoria administrativa.pdf