BLOGS D'AULA

TUTORIALS GOOGLE CLASROOM ( Aula virtual) :

Com tenir accés? https://youtu.be/5kWBvpV6wsY

Com entrar a les diferents classes? https://youtu.be/vXXl_OnEhXI

Organització del panell de Clasroom_ Mirar els temes i treballs : https://youtu.be/JYidaCPW07A

Què és cada cosa ? : https://youtu.be/pg9sfjOHSj4

Com mirar les tasques pendents i assignades? Opció A https://youtu.be/m-M19dNjZpI   Opció B Calendar: https://youtu.be/Hyyc_SNB8Ps

Com entregar les tasques? https://youtu.be/5roM659IiWQ

 

Aquí teniu un accés directe al GESTIB ,programa oficial establert per la Conselleria d’Educació i Universitat per a la gestió acadèmica i administrativa de tots els centres docents públics. On podreu veure les notes i altre informació rellevant:

ACCÈS DIRECTE: ( Recordau que l'usuari és el vostre DNI amb una e davant i contrassenya la que vau triar en donar-vos d'alta).

https://www3.caib.es/xestib/

TUTORIAL FAMILIAS_ALTA_GESTIB_CAST.pdf

Tutorial-per-famílies_canvi-contrasenya.pdf

 

LECTURA:

Accés a EDUTECA ( Plataforma de llibres digitals del servei d'Innnovació educativa). Heu d'esperar us arribi un correu d'Innovació educativa a la nova adreça de l'alumnat amb la contrasenya i les instruccions com que estau ja donats d'alta.

Tutorial Biblioteca Digital Eduteca IB.pdf

ACCÉS DIRECTE: http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac/#indice

BIBLIOTECA MUNICIPAL ( Ca'n Verger) : https://bibliotequesdecalvia.com/horari/

 

* Per reforçar les MATEMÀTIQUES :

La web innovamat ( amb la que incorporam el seu material el curs vinent) ha obert les seves portes a les nostres famílies per anar valorant el material. Per nins i nins que volen mates en forma de repte i amb la nostra metodología manipulativa i vivencial:
 
https://innovamat.com/blog/ca/benvolgudes-families
 
Pàgina web molt útil per reforçar les operacions matemàtiques jugant ( està amb anglès):
 
https://www.arcademics.com/
 

* A nivell general:

Guia de contactes_SERVEIS SOCIALS.pdf

 
Pàgina recomanada per alumnat de primària per aprenendre SEGURETAT VIAL jugant:
 
https://www.raccmoutb.cat/ca
 
Guia del bon ús de la bicicleta.pdf
 

 

També podeu tenir més notícies i imatges de les activitats de l'alumnat al facebook de l'escola.