PROJECTE DE CENTRE

Teniu el projecte educatiu de centre complet al GESTIB_ Documents institucionals de centre.

Aquí destacarem els projectes o metodologíes més innovadores o representatives del centre:

 

MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I VIVENCIALS:

L'equip de mestres hem fet una formació de dos anys de matemàtiques manipulatives i fa quatre cursos que ho vam implantar de manera progressiva per unesmatemàtiques manipulatives, competencials i motivants per l'alumnat.

Aquí teniu un video justificatiu i explicatiu per les famílies de la metodologia:

https://natibergada.cat/matematiques-manipulatives/per a què i com

Entén les estratègies ( per repasar a casa):

Repasseu de manera independent, breu i poc complexa les principals estratègies de càlcul que els infants treballen al llarg de Primària per ajudar-los a interioritzar-les, consolidar-les i aplicar-les

https://www.bmath.app/ca/videotutorials

 

Sessió setmanal d'EMOCIONS:

Amb cercles restauratius, contes per diferenciar i controlar les emocions als més petits, activitats d'inteligencia emocional i control de les emocions.

 

Aprenentatge COOPERATIU:

Metodologia que fa servir el treball en equip com a recurs i com a contingut a aprendre.

DECÀLEG CEIP SES QUARTERADES.pptx

Aquí teniu un video resum del que significa l'aprenentatge cooperatiu per part d'un expert ( Boris Mir):

https://youtu.be/WXl_4wRa2eI

Aquí teniu un video explicatiu del nostre alumnat d'un exemple d'activitat d'aprenentage cooperatiu:

A.COOPERATIU.mp4

 

Competencia digital ( a partir de 3r de primària):

Tenim Chromebooks del centre amb llicència de Gsuit for education i cada alumne/a te el seu usuari.

Amb l'objectiu d'empoderar l'alumnat en competència en alfabetització digital, poder comunicar-se on-line i saber crear i compartir diferents documents i treballs.

 

Competència comunicativa :  Amb el nostre pla lector ,destacant la mitja hora diària de lectura i la nova biblioteca del centre i el programa mensual de ràdio escolar a tots els grups.

PLA LECTOR A INFANTIL.pdf

Escola pilot al curs vinent del programa " EXPERIMENTA" per treballar les ciències.