COORDINACIONS i COMISIONS

Durant el CURS 2023/24 :

COORDINADORS :

Infantil: Caty carbonell

1r Cicle :Elena Noguera

2n cicle: Malena Pons

3r Cicle  : Jose Crespo

Suport: Silvia Escoriza

TIC : Cati Cañellas

Formació: Elena Noguera

Aprenentatge cooperatiu: Elena Noguera

Reutilització :Xim Pérez

Salut : Cati Carbonell

Menjador (mestres) : Conxi Lucas

Menjador ( monitors) : Marga Guàrdia

Benestar i protecció de l'alumnat : Xim Pérez

Biblioteca/ Pla lector: Ma Àngels Rigo i Ana Pérez

Extraescolars (AMIPA):  Toni

COMISSIONS :

Benestar i protecció de l'alumnat : 

Xim Pérez , Malena Pons ( 2n cicle), Jose Crespo (3r cicle) , Pep Tur ( suport i membre c.coeducació), Caty Carbonell ( c. Salut) Marta Sánchez  (mare del Consell escolar), i Dolores Cantero ( orientadora)

Econòmica : Xim Pérez, Aina Escudero, Conxi Lucas ( rep. mestres del CE) , Eric Giordano  (representant de pare/mares del nou  Consell escolar)

REUTILITZACIÓ:

Xim Pérez, Tonina Vidal, Ma Àngels Jaume i Toni Socias (mestres)

 

SALUT:

Cati Carbonell, Xim Pérez, Toni Socias i Rocio Casado ( pediatra PAC Sta Ponsa).

Pla digital del centre : Cati Cañellas, Ana Pérez i  Xim Pérez.