COORDINACIONS i COMISIONS

Durant el CURS 2022/23 :

COORDINADORS :

Infantil: Sara Perelló

1r Cicle :Elena Noguera

2n cicle: Malena Pons

3r Cicle  : Jose Crespo

Suport: Silvia Escoriza

TIC : Cati Cañellas

Formació: Elena Noguera

Aprenentatge cooperatiu: Paula Covas

Reutilització :Xim Pérez

Salut ( Covid19): Cati Carbonell

Menjador (mestres) : Sara Perelló

Menjador ( monitors) : Marga Guàrdia

Convivència : Xim Pérez

Biblioteca/ Pla lector: Ana Pérez

Extraescolars (AMIPA):  Erina Ramis

COMISSIONS :

Convivència : 

Xim Pérez, Mª Antònia Manera, Elena Noguera, Malena Pons, Jose Crespo, Xisca Santisteban (mare del Consell escolar), i Dolores Cantero ( orientadora)

Econòmica : Xim Pérez, Tonina Vidal, Conxi Lucas ( rep. mestres del CE) , Eric Giordano  (representant de pare/mares del nou  Consell escolar)

REUTILITZACIÓ:

Xim Pérez, Tonina Vidal, Ma Àngels Jaume i Toni Socias (mestres)

 

SALUT:

Cati Carbonell, Xim Pérez, Rocio Casado ( pediatra PAC Sta Ponsa).

Pla digital del centre : Cati Cañellas, Ana Pérez i  Xim Pérez.

APRENENTAGE COOPERATIU: Paula Covas, Elena Noguera, Tonina Vidal i Ana Pérez.

 

ALUMNES : Junta de delegats. Formada pels delegats  següents: ( Pendent)

2n: 

3r :  

4tA :          4tB:

5è 

6è A:          6è B: