REIP. AJUNTAMENT

El programa REIP és un programa de reforç educatiu d'ed. infantil i primària de l'Ajuntament de Calvià pels alumnes que més ho necessitin. Els tutors/es i equip de suport del centre fan un llistat per ordre de prioritat segons les necessitats dels alumnes amb les dades personals i de contacte i el/la professional de l'Ajuntament ja es posa en contacte amb les famílies.

Aquest programa començarà a mitjans del mes d'octubre i durarà fins a finals de maig, on s'entregaran uns informes sobre l'evolució dels infants a les famílies.

 

HORARIS:  A partir de dilluns 2 d'octubre de 2023

LECTOESCRIPTURA (1r i 2n) Dilluns i dimecres De 17:10h a 18:00h

REFORÇ LLENGUA I MATES ( 3r i 4t) : Dilluns i dimecres de 18:05 a 19h.

Mestra Lecto i reforç : Núria Marcos  nuriamarcosciriano@gmail.com

LOGOPEDIA: Dilluns de 17h a 19h.

Logopeda: Micaela Flores  micaflores23021995@gmail.com

PROGRAMA REIP 2023-2024.pdf

. Hi haurà servei de consergeria.

 

PAE: PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR ( 5è i 6è).

Aquest és un programa de reforç escolar destinat a millorar les perspectives escolars dels alumnes que puguin presentar algunes dificultats en els darrers cursos de primària ( 5è i 6è) a través del suport educatiu en *horari no lectiu per l’adquisició de competències clau i habilitats bàsiques que facilitin la incorporació plena al ritme de treball escolar ordinari.

L’HORARI AL NOSTRE CENTRE SERÀ :

Dilluns i dimecres de 16:15 h a 17:15 h i divendres de 12:30 a 13:30