NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE

MEMORIA CURS 2022_23 :

MEMORIA 2022_23 CEIP Ses Quarterades-1.pdf

 

Pla d'acció tutorial Ses Quarterades .pdf  

 

Aquí teniu un altre document important, consensuat pel claustre del centre i adaptat a la LOMLOE:

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA AL CENTRE: ( NOFIC)

NOFIC_del centre .pdf

 

CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT:

http://ceipsesquarterades.com/img/files/CRITERIS DE QUALIFICACIO EDUCACIO PRIMARIA.pdf

 

NORMATIVA BÀSICA I RUTINES DEL CENTRE:

 

L’entrada i sortida de l’alumnat se fa per la porta del pati. Les portes s’obren i se tanquen 10 minuts abans i després de començar les classes. 
És molt important la PUNTUALITAT alumne/a que arriba normalment tard se fa diferent dels altres: no participa dels rituals d’entrada amb la resta de companys: fila, salutació, revissió d’agenda... VOLEU QUE EL VOSTRE INFANT ES SENTI DIFERENT?
Si un dia arribau tard, acompanyau al vostre infant al centre, donau les explicacions oportunes a la persona que vos atengui i que l’acompanyarà fins a la seva aula. 
Només les famílies d’infantil podran entrar a les aules a recollir els seus fills/es.

 

Sabeu que l’escolaritat és obligatòria. Si algún dia el vostre infant no pot assistir a classe ho heu de comunicar. Si ho sabeu amb antelació, mitjançant l’agenda, personalment o bé via mail ( sesquarterades@gmail.com).


A partir de 1r curs d’Ed Primària existeix l’agenda del Centre què és una bona eina de comunicació. Allà teniu apartats per fer comunicats al professorat, al menjador, per justificar les absències, per administració de medicaments... 
Com funciona l’AGENDA? Les tasques diàries s’apunten a una pissarra de l’aula. Els infants han d’escriure aquestes a l’agenda. 
Convé que acostumeu a supervisar l’agenda diàriament i al final de la setmana la signeu, ja que el tutor/a les revisarà el dilluns.

Al començar cada curs escolar demanam, per cada alumne, una QUOTA en concepte de material escolar. El centre els destina a materials fungibles d’aula com són estris de plàstica, de medi, fotocòpies i materials per les diferents àrees, biblioteca d’aula, jocs... Així disposam del material quan l’hem de menester, adequat a l’activitat i per tot l’alumnat.Aquests doblers els ingressau en el compte bancari del centre. Això vol dir que entren a formar part del pressupost del Centre i per tant periòdicament el Consell Escolar revisa l’estat de comptes.


Juguetes i altres objectes

A l’escola no s’han de dur juguetes, ni tampoc pilotes ja que cada aula té les seves i també uns torns per jugar al pati. Per una altra banda l’alumnat NO podrà dur al centre: mòbils, aparells electrònics ni altres objectes de valor.

Malaties i polls.

No és recomanable l’assistència a l’escola de cap nin/a que no se trobi en les condicions de salut (malaltia o falta de descans) necessàries per poder desenvolupar les activitats lectives amb normalitat i també per evitar l’encomanament de malalties a les altres persones que conviuen en el centre. Recomanam que en cas d’infestació de polls en un infant, aquest no vengui al centre fins que no els hagi eliminat i començat el tractament per a l’eliminació de llèmenes.

Administració de medicament

En cas de ser necessari administrar algun medicament a l’infant durant el període lectiu, la família l’haurà d’autoritzar per escrit a la darrera pàgina de l'agenda, indicant clarament el nom del medicament i la dosi. Igualment en cas de que l’infant hagi de seguir dieta en el menjador. En cas de malalties o al.lèrgies importants haureu de dur un protocol mèdic amb les passes a seguir en cas de presentació de crisi.

 

Alguns hàbits molt importants...

Dia de la Fruita

Dia de la FruitaEl centre té instaurat el dimecres com a dia del berenar de fruita. D’aquesta manera volem col·laborar amb les famílies en que els infants gaudeixin d’aquests aliments tan necessaris per una bona salut.

Separació del Fems

Separació del FemsTambé treballam durant tot el curs la separació de fems. Tenim a cada aula una paperera blava pel paper i una papelera groga pel plàstic i l’alumini. A l’entrada del centre tenim contenidors de paper i cartró, d’envasos i de piles i un contenidor de separació de residus al pati. L'alumnat a partir de 2n participa activament baixant a aquest contenidors el paper ( divendres) i el plàstic ( dimecres i divendres). Els de 6è acompanyen als d'infantil i 1r i mostren el procés.

La lectura

Al nostre nou Pla lector i seguint directrius de la LOMLOE hem introduït a nivell de centre mitja hora de lectura diària de 9 a 9:30h.

Donam molta importància al món dels contes i dels llibres. Cada curs escolar anam augmentant el fons bibliogràfic de la nova biblioteca del centre tant en llibres de lectura com pel que fa a llibres de consulta i la biblioteca de cada aula. També anem fent subscripcions a revistes infantils, actualment rebem mensualment « Tiro-liro » i « Reporter Doc ». També particimam al programa EDUTECA de conselleria d'Educació.

Ús de les noves tecnologies

Disposam de pissarres digitals a totes les aules i chromebooks del centre a partir de 3r per treballar la competència digital. L'alumnat disposa d'un compte de correu corporatiu i llicència G-Suit for education. Una sessió setmanal de matemàtiques la fem mitjançant una aplicació de reptes matemàtics ( Innovamat).

La convivència

La convivència amb els més petitons ja anam treballant una sèrie d’hàbits que sempre estaran presents : Circular correctament pels diferents espais del Centre ( No còrrer a la rampa de sortida ) Pujar i davallar les escales ordenadament. ( Pujam i baixam a l’aula amb el tutor/a). Comportar-se de manera educada i esperar el torn de paraula Participar en les activitats d’aula i de centre. ( Això inclou les sortides programades !) Tenir cura del material propi, dels altres, del centre... de les instal·lacions i de l’entorn.

Tenim servei de mediació escolar amb alumnat de 5è i 6è.

L’autonomia

L’autonomiaJa des de petitons, els infants han de ser autònoms en els aspectes propis de l’edat. Per exemple el més petits : Han de controlar els esfínters i anar al bany tot solets. Llevar-se i posar-se l’abric, la bata, els calcetins, les sabates... Els més grans : S’han de responsabilitzar dels seus objectes personals i d’estudi, apuntar deures a l’agenda... Rentar-se mans abans de dinar i les dents després ( Tenim un espai per deixar un necesser petit).

L’estudi

L’estudiDes de petitons els infants han de cultivar moments d’estudi. Com fer-ho ? avessant als infants a dedicar un temps proporcionat a la seva edat: Els més petits: pintar, escoltar contes, música, jocs de taula... En els primers cursos de primària aniran dedicant un temps a escriure, llegir, calcular... I ja en el tercer cicle aquest temps haurà d’augmentar per a preparar el següent pas a l’Institut. L’infant que dins la jornada fora de l’escola té l’hàbit de dedicar aquest espai de temps a l’estudi és una persona preparada per afrontar amb èxit l’escolarització i en conseqüència la vida, ja que s’haurà fet disciplinat, organitzat, constant...