PLA DE CONVIVÉNCIA

Aquí podeu descarregar el Pla de convivència del centre, un document que és important que conegui tota la comunitat educativa.Inclou el Projecte de mediació escolar.