QUOTA DE REUTILITZACIÓ I APORTACIÓ PER MATERIAL

*APORTACIÓ FAMÍLIES per MATERIAL curs 2023/24:

Material dels infants Educació Infantil són 53 € + el pagament del material i llicència d'innovamat ( Instruccions del pagament web al PDF de material d'ed. Infantil).

A Primària els doblers a aportar són:

A primer i segon: 38 euros

A tercer i a quart: 33 euros 

A cinquè i sisè: 33 euros

Els doblers de material escolar s´han d´ingressar al nº de Compte de CAIXABANK

IBAN:  ES58 2100 8009 1913 0003 6412

Fent constar al CONCEPTE: Nom i llinatges de l’alumne/a i curs. ( No dels pares!!)

* Aquest pagament és voluntari, però suposa un complement molt benvingut per nosaltres a la partida de la Conselleria d’educació, i amb el qual podem oferir a tots els nostres alumnes/as una educació de millor qualitat amb els recursos i material fungible ( que es gasta a cada classe i curs) necessaris pel grup.

 

Pels qui formen part del programa de REUTILITZACIÓ ( De 3r a 6è del curs a començar) hi paguen també  la *quota de reutilització de 25€ .

NOU!! QUOTA REUTILITZACIO 2023_24.pdf   Donarem els llibres directament a l'alumnat a l'aula. Comprovarem el pagament a banca on-line. (Pagament entre 1 de juliol i fins dia 10 de setembre de 2023) .